VÝZNAM BEZHLUČNOSTI ZAŘÍZENÍ A POŽITEK ZE SLEDOVÁNÍ PLAMENŮ

MCZ krby kamna na dřevo, pelety,plyn, krbové vložky, krbové kazety, krbové obložení

BEZHLUČNOST

Tato technologie je navržena tak, aby veškeré zdroje způsobující únik hluku, či vibrací byl zcela eliminován.

MCZ krby kamna na dřevo, pelety,plyn, krbové vložky, krbové kazety, krbové obložení

VYLOUČENÍ PŘÍVODU VZDUCHU

Funkce pro úplné zastavení přívodu vzduchu. Dovoluje zcela zastavit nucené větrání v kamnech a tím zajišťuje maximální tichost a rozptýlení tepla v místnosti s přirozeným prouděním.

MCZ krby kamna na dřevo, pelety,plyn, krbové vložky, krbové kazety, krbové obložení

VĚTŠÍ A PŘITAŽLIVĚJŠÍ PLAMEN

Modely z poslední generace se vyznačují větším a atraktivnějším plamenem, na který je krása pohledět. 

VYUŽITÍ VŠECH DOSTUPNÝCH PROSTOR V DOMÁCNOSTI

MCZ krby kamna na dřevo, pelety,plyn, krbové vložky, krbové kazety, krbové obložení

UZAVŘENÉ PROSTORY

Díky velice omezené hloubce je možné zařízení instalovat v zejména malých místnostech a na chodbách.

VYUŽITÍ STARŠÍCH TOPENIŠŤ

Zařízení jsou navrhovány tak, aby je bylo možné využít i ve starších topeništích, které nefungují, nebo nevydávají dostatečné teplo, díky omezené výšce kamen. U těchto zařízení je možnost začlenění (komíny).

UMÍSTĚNÍ KAMEN V ROHU POKOJE

Kamna jsou navrženy, aby byl v domácnosti využit i málo využívaný rohový prostor.

MCZ krby kamna na dřevo, pelety,plyn, krbové vložky, krbové kazety, krbové obložení

1. OVLÁDACÍ PANEL PŘÍMO NA ZAŘÍZENÍ

Jednoduché řešení s SNADNÝM OVLÁDÁNÍM. Vhodná pro ty, kdo mají rádi opravdu jednoduchá řešení.

MCZ krby kamna na dřevo, pelety,plyn, krbové vložky, krbové kazety, krbové obložení

2.DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání s málo tlačítky a s mnoha funkcemi. Kromě normálních denních a týdenních programovacích funkcí, můžete programovat teploty v různých časových úsecích během dne. Teplota také může být nastavena na okamžik, ve kterém odcházíte z domu. Pohodlí je v tomto případě zcela zajištěné.

MCZ krby kamna na dřevo, pelety,plyn, krbové vložky, krbové kazety, krbové obložení

3.CHYTRÝ TELEFON A TABLET

Kromě tradičního panelu či dálkového ovládání je možné kamna řídit přes chytrý telefon či tablet, díky specializovanéa plikaci (Ap.p . ) Pro maximální pohodlí je nezbytná sada příslušenství, kompatibilní se systémem Android / iOS. U všech modelů je také možné řídit hlavní funkce prostřednictvím textové zprávy (vyžaduje sadu příslušenství).

TOPNÝ SYSTÉM

ROZVOD TEPLÉHO VZDUCHU

TEPLOVOD VOLNĚ POLOHOVATELNÝ AŽ 8 METRŮ OD ZAŘÍZENÍ Systém Comfort Air® je schopen efektivně rozvádět teplý vzduch (80°C) do jiných místností až do dosahu 8 m. Na rozdíl od tradičních systémů, ve kterých musí být proudění umístěno v horní části, Comfort Air® umožňuje nastavit toto proudění libovolně. SNADNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ Comfort Air usnad ň uje montáž do komínové šachty, jelikož má výrazně nižší průměr než jsou nabízeny jinými zařízeními n a trhu (60 mm a 100 mm). Díky tomu jsou zde méně náročné zednické práce, které zpravidla nezabírají dlouhou dobu, tyto práce také tolik nenarušují okolí. Tento typ j e také výrazně lepší i v rámci údržby. 

ÚPLNÁ KONTROLA V ROZŠIŘOVÁNÍ VZDUCHU Montáž elektronické řídící jednotky Comfort Air je schopná ovládat až dva proudy vzduchu (v uzavřených krbech) k šíření tepla a tak rozšiřovat teplý vzduch do různých místností. VÝVODY TEPLÉHO VZDUCHU JSOU DOPLŇEK INTERIÉRU Comfort Air® je vybaven pro rozvod vzd uchu nádherným designem v místě výstupu teplého vzduchu do místnosti. Tyto výstupy jsou ideální pro integraci v jakémkoliv vybavení a svým designem s exkluzivním světlem a funkcí pro rozšiřování vůní (aromaterapie) z nich dělá unikát n a trhu.

TEPLOVZDUŠNÝ SYSTÉM

OPRAVDU KOMPLETNÍ ŘADA Tato řada splňu j evšechny požadavky, které se týkají výkonu a funkčnosti. 

SÁLAVÉ TEPLO

PŘIROZENÉ TEPLO Na rozdíl od normálních peletových kamen s nuceným větráním, je zde teplo rozptýlené přirozeným způsobem přes konvekci. Každý technický detail byl navržen tak, aby docházelo k výměně tepla v místnosti. 

TEPLOVODNÍ SYSTÉM

RYCHLÝ OHŘEV TOPNÝCH TĚLES Díky nízké tepelné setrvačnosti jsou Hydro kamna na pelety schopny ohřát topná tělesa v pouhých několika minutách. 

MAXIMÁLNÍ VÝMĚNA TEPLA Asi kolem 90% vyvedené energie z kamen se převádí do vody a tím zaručuje vynikající vytop domácnosti. 

VODA / VZDUCH

HORKÁ TOPNÁ TĚLESA A TEPLÉ POKOJE Technologie HYDRO-AIR umožňuje vytápět i místnost, ve které jsou instalovány kamna pomocí cíleného proudění vzduchu, podobně jako voda v topných tělesech. Přívod vzduchu může být plně kontrolován uživatelem.

OVERNIGHT

ROZEHŘÁTÍ A ROZPÁLENÍ UHLÍKŮ PO DOBU AŽ 12 HODIN PO POSLEDNÍM PŘILOŽENÍ 

V kamnech je ukládáno teplo produkované ohněm, které se uvolňuje v průběhu času – 4 kg dřeva (v již rozhořelých kamnech) je teplota uvolňována stabilně stale po 40° po dobu 12 hod. 

POŽITEK ZE SÁLÁNÍ TEPLA 

S touto technologií se teplo uložené v hmotnosti žáruvzdorného materiálu v kamnech uvolňuje rovnoměrně v průběhu času po celé místnosti.