AKTUALITY

Kotlíkové dotace 2017

Aktuální informace poskytují Krajské úřady:

Středočeský kraj 2. Výzva na kotlíkové dotace – říjen 2017!!! 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude zahájena dne 4. 10. 2017 od 8:00 hod. a ukončena dne 29. 6. 2018 ve 14:00 hod. V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven. Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou.

Více informací www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace

Moravskoslezský kraj

5. 9. 2017 v 10:00 hodin byl zahájen příjem elektronických žádostí do druhého kola kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji.

Více informací: lokalni-topeniste.msk.cz/

Kraj Vysočina

Ve druhé polovině září 2017 budou vyhlášena pravidla pro výměnu zdrojů tepla v rámci 2. kola Kotlíkových dotací.
Více informací: www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp

Ústecký kraj

Ústecký kraj v současné chvíli připravuje vyhlášení 2. výzvy.
Více informací www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace-v-roce-2017-v-usteckem-kraji/d-1708523/p1=204744

Jihomoravský kraj

Vyhlášení výzvy 14. 9. 2017, sběr žádostí bude zahájen 16. 10. 2017 v 10.00 hod.
Jihočeský kraj

Vyhlášení výzvy a zveřejnění dokumentace 29. 9. 2017.

Příjem žádostí od 30. 10. 2017 výhradně elektronicky.

Více informací: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Zlínský kraj

Příjem žádostí bude zahájen v druhé polovině října 2017
Více informací: www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

Praha

Více informací: portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace.html

Olomoucký kraj

Příjem žádostí je plánován od 24. 10. 2017 od 10:00 hod. do 30. 11. 2017 do 12:00 hod.

Více informací www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html

Karlovarský kraj

Více informací: www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx

Liberecký kraj

Na konci října 2017 se předpokládá příjem žádostí. Informace: regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/oddeleni-rizeni-grantovych-schemat/kotlikove-dotace

Plzeňský kraj

Více informací: www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace

Královéhradecký kraj

Více informací: www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

Pardubický kraj

výzva bude vyhlášena 27. 9. 2017

Více informací:www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Splňujeme požadavky na dotace:
Ekodesign, emisní třída 5, účinnost od 90%
Jsme registrovaní v Nové zelené úsporám.

Firma KRBY PINC má osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona č. 406/2000 Sb., k montáži kotlů na biomasu. Tato licence je od roku 2015 nutná pro instalaci topného zařízení s dotací!

Dotované kotle v naší nabídce/KÓD STV:  

PERFORMA 25 (7,5 – 25kW) : SVT21779

PERFORMA 25 Easy Clean: SVT21780

PERFORMA 30  (7,5 – 30kW) : SVT21781

PERFORMA 30 Easy Clean: SVT21782

COMPACT 35: SVT6295

COMPACT 35 Easy Clean: SVT20673

Další modely kotlů – novinky 2017 o nižším výkonu máme nyní v procesu registrace.

Při koupi peletového kotle je možno získat maximální dotaci, a to 80% nákladů, tedy max. 120 000 Kč (+ dalších 5% při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, pro žadatele z těchto obcí je dotace 127 500 Kč.

1) starý kotel na tuhá paliva                2) nový kotel Compact na peletky

 Vice informaci o kotli zde: RED COMPACT 35

Všeobecná pravidla pro kotlíkovou dotaci: 

 • NOVĚ!!! V roce 2017 už není nutno zajišťovat další “mikro-energetická opatření”, není nutný ani souhlas energetického specialisty.
 • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech, žedatelem je fyzická osoba.
 • Výměnit je možné pouze kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který v domě plní funkci hlavního zroje vytápění. Nelze vyměnit krbová kamna ani krb. Kotel určený k výměně je nutno před odpojením vyfotit.
 • Veškeré nové tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
 • Kotle splňující podmínky pro dotaci se vybírají ze seznamu výrobků a technologií “STV”, který vede SFŽP.
 • Kotle na biomasu mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři dle zákona č. 406/2000 Sb.
 • Výše dotace je od 70 do 85 %, z maximální částky 150 tis. Kč. Pokud bude kotel vyměněn za kotel na pelety, výše dotace je 80% + 5% pro obyvatele ve vybraných obcích.
 • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. 7. 2015.
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace, služby energetického specialisty.
 • Po odeslání žádosti a jejím schválením je možné dostat zálohu 40 000Kč, zbytek dotace se vyplácí zpětně až po realizaci.
 • Od schválení žádosti má žadatel čas 7 měsíců na realizaci výměny kotle a provedení opatření.
Read more...

Kotlíkové dotace

recycle-29227_640

Kotlíkové dotace

Získejte až 127 500 Kč !

Během ledna 2016 Krajské úřady vyhlásili zahájení 1. výzvy přijímání žádostí o dotace na výměnu starých neekologických kotlů s ručním přikládáním na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci (případně tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel).– aktuální informace poskytují Krajské úřady:

(Pokračování textu…)

Read more...