HYDROTHERM 70 (21.2KW)- KRBOVÁ VLOŽKA S VÝMĚNÍKEM

HYDROTHERM 70 (21.2KW)- KRBOVÁ VLOŽKA S VÝMĚNÍKEM

HYDROTHERM 70 (21.2KW)- KRBOVÁ VLOŽKA S VÝMĚNÍKEM

krby, kamna, krbové vložky, pelety, dřevo, plyn, kamnářství, MCZ, Pinc

Teplovodní krbové vložky MCZ jsou určené pro zákazníky, kteří chtějí využít nejen akumulačních možností krbu či krbové obestavby, ale i připojení na stávající otopnou soustavu.Celkový výkon krbové vložky včetně teplovodního výměníku je v závislosti na typu až 25,5 kW. Při průměrně zatepleném prostoru lze vytápět až 560 m3 obytných prostor.

 

Pomocí terciárního spalování je u některých modelů dosaženo vysoké účinnosti. Velmi důležitým faktorem pro výběr teplovodní krbové vložky nebo krbové vložky s výměníkem je poměr předávaného tepla do teplovodní soustavy. V místnosti, ve které je krb či krbová obestavba umístěna, bývá spotřeba tepla limitována její velikostí, v mnoha případech to bývá do 8 kW teplovzdušného výkonu zdroje (skutečná spotřeba závisí na objemu vytápěného prostoru a jeho tepelných ztrátách). Převážnou část tepla je tedy nutno předávat do topné soustavy (přímo do radiátorů popř. do akumulační nádoby).

Krbové vložky jsou vybavené bezpečnostním mechanickým ventilem, který upravuje přívod hlavního vzduchu v závislosti na teplotě vody v nejteplejším místě kotle. Ventil je otevřený až do 40°C. Jakmile dojde k překročení této hodnoty a jak teplota roste, dochází k postupnému uzavírání ventilu, až při teplotě okolo 80°C dojde k úplnému uzavření přívodu vzduchu. Je nutné předcházet přílišnému přehřátí vody v kotli a snižovat zbytečnou spotřebu paliva.

Jmenovitý výkon vložky 21,2 kW
Předepsané palivo dřevo
Rozměry (š x v x h) 847 x 1283 x 691
Celková hmotnost kotle 205 kg
Účinnost kotle 75,2 %
Výkon do vzduchu 8 kW
Výkon do vody 13 kW
Předepsaný minimální provozní tah komína 12 Pa (0,12 mbar)
Průměr kouřovodu Ø 200 mm
Minimální průřez komína 200 mm
Množství paliva za hodinu 6,5 kg
Připojovací nátrubky topné vody 1″
Maximální provozní přetlak 1,5 bar