Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

recycle-29227_640

Kotlíkové dotace

Získejte až 127 500 Kč !

Během ledna 2016 Krajské úřady vyhlásili zahájení 1. výzvy přijímání žádostí o dotace na výměnu starých neekologických kotlů s ručním přikládáním na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci (případně tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel).– aktuální informace poskytují Krajské úřady:

Středočeský kraj: příjem žádostí stále probíhá!

I. kolo  žádostí od 15. ledna 2016 do 15. září 2016 do 16:00 hodin

II. kolo žádostí od 3. října 2016 do 29. prosince 2017 do 14:00 hodin

Info zde: www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle

Jihočeský kraj: další výzva podzim 2016, nebo na zač. roku 2017

Info zde: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Plzeňský kraj: další výzva zač. roku 2017

Info zde: www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/kotlikove-dotace-v-plzenskem-kraji-2015-2018-0

Vysočina: další výzva zač. roku 2017

Info zde: www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp

Jihomoravský kraj: další výzva zač. roku 2017

Info zde: www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

Více zde: http://www.krbypinc.cz/dotace/

Všeobecná pravidla: 

 • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech, žedatelem je fyzická osoba.
 • Výměnit je možné pouze kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který v domě plní funkci hlavního zroje vytápění. Nelze vyměnit krbová kamna ani krb. Kotel určený k výměně je nutno před odpojením vyfotit.
 • Veškeré nové tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
 • Kotle splňující podmínky pro dotaci se vybírají ze seznamu registrovaných výrobků, který vede SFŽP.
 • Kotle na biomasu mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři dle zákona č. 406/2000 Sb.
 • Při výměně kotle je nutno provést jedno z mikro – energetických opatření, které musí schválit energetický specialista. Specialista nemusí zpracovávat žádný složitý projekt, musí pouze schválit o popsat opatření, které si vlastník domu vybere (např. výměna oken, dveří, montáž prahů, těsnění oken, zateplení podlahy, stropu, střechy apod.). Povinné je pouze jedno opatření, další jsou dobrovolně. Opatření si může žadatel o dotaci nainstalovat sám! Realizaci prokáže pouze fakturou za materiál a fotografií.
 • Nebo, pokud je dům energeticky úsporný, není nutno dělat opatření, stačí prokázat energetickým štítkem, že dům splňuje energetickou třídu min. C.
 • Výše dotace je od 70 do 85 %, z maximální částky 150 tis. Kč. Pokud bude kotel vyměněn za kotel na pelety, výše dotace je 80% + 5% pro obyvatele ve vybraných obcích.
 • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. 7. 2015.
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace, služby energetického specialisty.
 • Po odeslání žádosti a jejím schválením je možné dostat zálohu 40 000Kč, zbytek dotace se vyplácí zpětně až po realizaci.
 • Od schválení žádosti má žadatel čas 7 měsíců na realizaci výměny kotle a provedení opatření.
Pokud máte zájem o dotaci, můžeme vás spojit s energetickým specialistou, který vám schálí mikro-energetická opatření, nebo vystaví energetický štítek domu.

 

.