Author - kobaltismobi@gmail.com

Kotlíkové dotace 2017

Splňujeme požadavky na dotace:
Ekodesign, emisní třída 5, účinnost od 90%
Jsme registrovaní v Nové zelené úsporám.
Firma KRBY PINC má osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona č. 406/2000 Sb., k montáži kotlů na biomasu. Tato licence je od roku 2015 nutná pro instalaci topného zařízení s dotací!
Pokud uvažujete o pořízení peletového kotle, kamen nebo krbové vložky s dotací, rádi poradíme, Napište nám

 

Dotované kotle v naší nabídce/KÓD STV: 

PERFORMA 25 (7,5 – 25kW) : SVT21779

PERFORMA 25 Easy Clean: SVT21780

PERFORMA 30  (7,5 – 30kW) : SVT21781

PERFORMA 30 Easy Clean: SVT21782

COMPACT 35: SVT6295

COMPACT 35 Easy Clean: SVT20673

Další modely kotlů – novinky 2017 o nižším výkonu máme nyní v procesu registrace.

Cena kompletní realizace – kotel, příslušenství, montáž je do 150 000,- Kč!

Při koupi peletového kotle je možno získat maximální dotaci, a to 80% nákladů, tedy max. 120 000 Kč (+ dalších 5% při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, pro žadatele z těchto obcí je dotace 127 500 Kč.

1) starý kotel na tuhá paliva                2) nový kotel Compact na peletky

 Vice informaci o kotli zde: RED COMPACT 35

 

Všeobecná pravidla pro kotlíkovou dotaci: 

 

 • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech, žedatelem je fyzická osoba.
 • Výměnit je možné pouze kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který v domě plní funkci hlavního zroje vytápění. Nelze vyměnit krbová kamna ani krb. Kotel určený k výměně je nutno před odpojením vyfotit.
 • Veškeré nové tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
 • Kotle splňující podmínky pro dotaci se vybírají ze seznamu výrobků a technologií „STV“, který vede SFŽP.
 • Kotle na biomasu mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři dle zákona č. 406/2000 Sb.

 

 • NOVĚ!!! V roce 2017 už není nutno zajišťovat další „mikro-energetická opatření“, není nutný ani souhlas energetického specialisty.

 

 • Výše dotace je od 70 do 85 %, z maximální částky 150 tis. Kč. Pokud bude kotel vyměněn za kotel na pelety, výše dotace je 80% + 5% pro obyvatele ve vybraných obcích.
 • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. 7. 2015.
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace, služby energetického specialisty.
 • Po odeslání žádosti a jejím schválením je možné dostat zálohu 40 000Kč, zbytek dotace se vyplácí zpětně až po realizaci.
 • Od schválení žádosti má žadatel čas 7 měsíců na realizaci výměny kotle a provedení opatření.
Pokud máte zájem o dotaci, můžeme vás spojit s energetickým specialistou, který vám schálí mikro-energetická opatření, nebo vystaví energetický štítek domu.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM od 2015 do vyčerpání 

Z programu Nová zelená úsporám lze pořídit interiérová topidla na pelety nebo dřevo, peletová kamna nebo krbové vložky. Dotace je kontinuální, nemusí se čekat na vyhlášení jednotlivých výzev.
Naše výrobky, na které lze čerpat dotaci NZÚ:

Žádosti Státní fond životního prostředí ČR přijímá elektronicky prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách:www.novazelenausporam.cz. Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

 

U nás si můžete následně přečíst pouze informace o způsobu čerpání dotace pro pořízení hlavního zdroje vytápění:

1) kotel na pelety s výměníkem
2) krbová kamna na pelety s výměníkem
3) krbová vložka ne pelety nebo dřevo s výměníkem

I.)Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie: VÝMĚNA KOTLE

 

Základní podmínkou získání dotace je výměna ne-ekologického zdroje tepla na tuhá, nebo tekutá fosilní paliva (nejčastěji kotel na uhlí s nižší emisní třídou jak 3) za efektivní ekologicky šetrný zdroj tepla na biomasu (např. kotel na dřevěné pelety, dřevo).

Aktuálně v rámci Nové zelené úsporám máte možnost čerpat dotaci až:

100 tis. Kč na pořízení peletového kotle
50 tis. Kč na krbová kamna, nebo krbovou vložku s výměníkem

 

Další informace o výši podpory:
C.1.1, C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
50 000 Kč (spolu se zateplením)
40 000 Kč (bez zateplení)

C.1.2, C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
100 000 Kč (spolu se zateplením)
80 000 Kč (bez zateplení)

C.1.3, C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
50 000 Kč (spolu se zateplením)
40 000 Kč (bez zateplení)

C.1.4, C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
50 000 Kč (spolu se zateplením)
40 000 Kč (bez zateplení)

Dále je možno získat dalších:

5 000 Kč – Podpora na zpracování odborného posudku, (Podoblast C5)

To znamená vyplacení příspěvku za projektovou dokumentci a energetické hodnocení, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test), včetně vyhotovení protokolu o měření.

Pravidla, která je nutno dodržet k získání podpory na pořízení kotle/kamen/vložky na biomasu:

*Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
*Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
*Žádat v podoblasti podpory C.2 (výměna kotle bez zateplení) lze pouze na rodinné domy, které musí mít vypočítanou měrnou potřebu tepla na vytápění nižší nebo rovnu 150 kWh/m2.rok
*Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s
případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.
*Požadovaný minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla (topné vody) je 20 l/kW jmenovitého teplovodního výkonu zdroje, není-li v Závazných pokynech stanoveno jinak.
*Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
*Dotaci lze získat pouze na výrobky, které splňují přísné normy, mají vysokou účinnost a emisní třídu. Jednak se mohou vybírat registrované výrobky ze Seznamu výrobků a technologií (SVT). Novinkou je možnost vybrat i výrobky jiné, které v seznamu nejsou, avšak taktéž splňují kvalitu technologie. Prakticky všechny naše produkty splňují požadované normy, a některé máme i zaregistrované v SVT – naleznete níže na této stránce.
*Nově bylo také zavedeno, že kotel/kamna/vložku si můžete nechat nainstalovat jakoukoli dostatečně kvalifikovanou firmou, nebo „ověřenou“ firmou registrovanou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Naše firma je v tomto seznamu zaregistrována a má všechny nutné kvalifikace k instalaci topných systémů na biomasu (zejména zkoušky podle zákona č. 406/2000Sb. KAMNÁŘ MONTÉR KAMEN NA BIOMASU S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM)

 Aktuální informace poskytují Krajské úřady:

Středočeský kraj 2. Výzva na kotlíkové dotace – říjen 2017!!! 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude zahájena dne 4. 10. 2017 od 8:00 hod. a ukončena dne 29. 6. 2018 ve 14:00 hod. V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven. Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou.

Více informací www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace

 

Moravskoslezský kraj

5. 9. 2017 v 10:00 hodin byl zahájen příjem elektronických žádostí do druhého kola kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji.

Více informací: lokalni-topeniste.msk.cz/

 

Kraj Vysočina

Ve druhé polovině září 2017 budou vyhlášena pravidla pro výměnu zdrojů tepla v rámci 2. kola Kotlíkových dotací.
Více informací: www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp

 

Ústecký kraj

Ústecký kraj v současné chvíli připravuje vyhlášení 2. výzvy.
Více informací www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace-v-roce-2017-v-usteckem-kraji/d-1708523/p1=204744

 

Jihomoravský kraj

Vyhlášení výzvy 14. 9. 2017, sběr žádostí bude zahájen 16. 10. 2017 v 10.00 hod.
Více informací: www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

 

Jihočeský kraj

Vyhlášení výzvy a zveřejnění dokumentace 29. 9. 2017.

Příjem žádostí od 30. 10. 2017 výhradně elektronicky.

Více informací: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

 

Zlínský kraj

Příjem žádostí bude zahájen v druhé polovině října 2017
Více informací: www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

 

Praha

Více informací: portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace.html

 

Olomoucký kraj

Příjem žádostí je plánován od 24. 10. 2017 od 10:00 hod. do 30. 11. 2017 do 12:00 hod.

Více informací www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html

 

Karlovarský kraj

Více informací: www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx

 

Liberecký kraj

Na konci října 2017 se předpokládá příjem žádostí. Informace: regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/oddeleni-rizeni-grantovych-schemat/kotlikove-dotace

 

Plzeňský kraj

Více informací: www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace

 

Královéhradecký kraj

Více informací: www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

 

Pardubický kraj

výzva bude vyhlášena 27. 9. 2017

Více informací:www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

 

 

Read more...

Kotlíkové dotace

recycle-29227_640

Kotlíkové dotace

Získejte až 127 500 Kč !

Během ledna 2016 Krajské úřady vyhlásili zahájení 1. výzvy přijímání žádostí o dotace na výměnu starých neekologických kotlů s ručním přikládáním na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci (případně tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel).– aktuální informace poskytují Krajské úřady:

(Pokračování textu…)

Read more...